SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA NÁKLADNÍ, VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ, PŘEPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘEPRAVA ZBOŽÍ
kontakt
603 527 473

O NÁS

 

O společnosti:

Firmu jsem založil v roce 1999. Nejprve jsem se zabýval přepravou vozidel. V návaznosti na požadavky zákazníků jsem v roce 2000 začal vozit expresní přepravy po celé Evropě. Se vzrůstajícími požadavky zákazníků ohledně přepravy zboží jsem postupně rozšířil vozový park a přijal další zaměstnance. Doprava nákladu postupně začala tvořit hlavní činnost mé společnosti.

V současné době mám 20 vozidel. Složení vozového parku je od Pick-up, přes dodávku, vozidla o nosnosti 3,5t až po velké návěsy. Převážná většina vozového parku je tvořena vozidly Mercedes-Benz. Vozidla této značky se nám velmi osvědčila jak z hlediska ekonomiky provozu, tak z hlediska spolehlivosti.

Jednou z hlavních orientací je přeprava papíru v rolích přepravovaných na speciálních návěsech typu Joloda. Všechny vozidla jsou vybavena potřebnými jistícími prostředky /kurty s vysokou pevností, protiskluzové gumy, ochranné rohy,.... Dále jsou všechna vozidla vybavena sledovacím zařízením GPS. Každý řidič je vybaven mobilním telefonem. Nad přepravou mám tak v kterémkoliv okamžiku 100% přehled. Cílem je maximálně spokojený zákazník, plně informovaný o průběhu přepravy, a v maximální možné míře splnění Vašich požadavků k maximální spokojenosti. Pokud možno náklad vždy doručit včas a bez sebemenšího poškození.

Další činností je prodej použitých vozidel, v převážné většině dovezených ze zahraničí. Spolupracuji se stálými partnery v zahraničí, kde mám vždy jistotu kvalitních vozidel za přijatelné ceny. V případě Vašich požadavků jsem schopen zajistit dovoz vozidla přímo na míru. I v této činnosti mám hlavní cíl Vaši maximální spokojenost.

V průběhu roku 2012 byla firma postupně převedena na firmu Zdeněk Blecha s.r.o.

 

ÜBER UNS:

Im Jahr 1999 habe ich mein Unternehmen gegründet. Zu Beginn spezialisierte ich mich auf den Transport von Fahrzeugen. Im Jahr 2000 startete ich europaweit mit Express- Transporten, aufgrund der Nachfrage, Forderung meine Kunden. Durch den zunehmenden Güterverkehr und die Forderung meiner Kunden habe ich die Flotte meiner Fahrzeuge sukzessiv erweitert sowie neue Mitarbeiter eingestellt. So entwickelte sich der Güterverkehr zum Kerngeschäft des Unternehmens.

 Momental bezitze ich 20 Fahrzeuge. Die Flottenzusammenbestand reicht vom Pick-up bis zur Auslieferung von Fahrzeugen mit einer Tragfähigkeit von 3,5 t bis hin zu großen Sattelaufliegern. Der überwiegende Teil der Flotte besteht aus Mercedes-Benz Fahrzeugen. Die Fahrzeuge dieser Marke haben sich in punkto Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit als sehr gut erwiesen.

Eine der Hauptorientierungen ist der Transport von Papier in Rollen, die auf speziellen Joloda-Anhängern transportiert werden. Alle Fahrzeuge sind mit den notwendigen Sicherheitseinrichtungen/Hochfestplätzen, rutschfestem Gummi, Schutzecken usw. ausgestattet.

Alle Fahrzeuge sind mit einem GPS-Ortungsgerät ausgestattet. Jeder Fahrer ist mit einem Mobiltelefon ausgestattet. Ich habe jederzeit denvollen Überblick über den Versand. Das Ziel ist ein zufriedenne Kunde, der jederzeit vollständig über den Verlauf seines Transport ist. Zur maximalen Zufriedenheit  gehört es für uns, den Transport schadensfrei und termingerecht zu liefern.

Eine weitere Tätigkeit ist der Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen, meist aus dem Ausland. Ich arbeite mit festen Partnern im Ausland, wo ich immer Qualitätsfahrzeuge zu vernünftigen Preisen bekomme. Sollten Sie mir einen Auftrag erteilen kann ich den Import des Fahrzeugs Ihren Bedürfnissen anpassen.Auch bei dieser Aktivität ist das Hauptziel Ihre maximale Zufriedenheit.

Seit 2012 wird das Unternehmen schrittweise auf Zdeněk Blecha s.r.o.